این درس مقدمه­ ای بر برنامه­ سازی سیستم­ های محاسباتی می­ باشد. هدف اصلی آن ارائه مفاهیم اساسی برنامه­ سازی با استفاده از یک زبان سطح  بالا است. زبان سطح بالای انتخاب شده در این درس، زبان C می­باشد. البته رویکرد این درس کمی متفاوت با سایر دروس معمول برنامه ­نویسی است، چرا که در کنار آموزش برنامه­ سازی، با مبانی اولیه معماری یک کامپیوتر نیز اجمالاً آشنا می ­شویم.

به این ترتیب به­ طور مختصر در خصوص ترانزیستورها، گیت ­های منطقی، مسیرهای داده، ثبات ­ها و حافظه­ ها نیز صحبت خواهیم کرد. البته تمرکز درس بر آشنایی با برنامه ریزی به زبان C می­باشد. این درس مفاهیم اصلی برنامه ­سازی  همچون الگوریتم، تبدیل الگوریتم به برنامه، توابع، آرایه ­ها، نشانگرها ، دستورهای ورودی و خروجی، ساختارهای ساده داده و لیست­ های پیوندی (Link list) پوشش داده می­شوند. تا حد امکان سعی می ­شود ارتباط هر مفهوم زبان C با اجزای تشکیل دهنده یک کامپیوتر بیان شود.