این درس مقدمه­­ای است بر برنامه­ سازی سیستم­های محاسباتی. هدف اصلی درس ارائه مفاهیم اساسی برنامه­ سازی با استفاده از یک زبان سطح  بالا است. زبان سطح بالای انتخاب شده در این درس، زبان C می­باشد. البته رویکرد این درس کمی متفاوت با سایر دروس معمول برنامه­ نویسی است، چرا که در کنار آموزش برنامه­ سازی، با مبانی اولیه معماری یک کامپیوتر نیز اجمالاً آشنا می­شویم.

این درس با مفاهیم اصلی برنامه­ سازی همچون الگوریتم و تبدیل الگوریتم به یک برنامه کامپیوتری شروع می­شود. سپس به کمک زبان C با اصول برنامه ­نویسی شامل متغییرها، توابع، آرایه ­ها، نشانگرها، دستورهای ورودی و خروجی، ساختارهای ساده داده و لیست­ های پیوندی (Link listها) آشنا خواهیم شد.

در ادامه، با اجزای اصلی تشکیل دهنده هر سیستم کامپیوتری نظیر ترانزیستورها، گیت­ های منطقی، مسیرهای دیتا، ثبات­ ها و حافظه­ ها و نقش آن­ها در عملکرد یک سیستم محاسباتی آشنا می­شویم. در این قسمت از درس سعی می­شود تا حد امکان ارتباط هر مفهوم زبان C با آنچه با اجزای تشکیل دهنده یک کامپیوتر نیز بیان شود.